GIT Gorillas

Earning GITS Per Month

Achievements

Earning 160 GITS Per Month
img

GNO City Land Collector

+30 GITS / MO

img

GNO City Land Collector

+30 GITS / MO

img

GNO City Land Collector

+30 GITS / MO

img

LandBox Land Collector

+30 GITS / MO

img

Monster Finder

+20 GITS / MO

img

Ape Finder

+20 GITS / MO

Locked Achievements

img

LOCKED

GitGame Early Explorer

+10 GITS / MO

img

LOCKED

Duck Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Gnome Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Hero Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Epic Explorers

+30 GITS / MO

img

LOCKED

Legendary Nick

+30 GITS / MO

img

LOCKED

WARC Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Complex Series Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Aquascapeart Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Rug Ape Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

Venap Finder

+20 GITS / MO

img

LOCKED

JRG Finder

+20 GITS / MO

Gitverse Achievements

img

Visited the WARC.

2023-08-07 18:50:09

img

Found the Monster.

2023-08-08 19:34:37

img

Visited the Ducking Fuzz.

2023-08-08 19:40:02

img

Found the Ape.

2023-08-08 19:42:54

Snapshot Placements

Top 100
January 2024
SNAPSHOT PLACEMENT

18th

NFT Collection

Newly Obtained NFTs

Standard Shovel

Talisman Pendant

Fishy Lipschitz

Fishy Lipschitz

Zeb

Yellow Guppy

Pink Guppy

Blue Guppy

Blue Guppy

Blue Guppy

Chimichanga

Pink Guppy

Pink Guppy

Lippy

Pink Guppy

Pink Guppy

Zeb

Zeb

Blue Guppy

Chimichanga